8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Σύγχρονες προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία: Αξιοποίηση της παρακαταθήκης του Καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλου.

Το «Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής» διοργανώνει το 8ο Συνέδριο του με τίτλο «Σύγχρονες προκλήσεις στη Δημόσια Υγεία: Αξιοποίηση της παρακαταθήκης του Καθηγητή Δημήτρη Τριχόπουλου» που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα το Νοέμβριο 2018.

 

θα πραγματοποιηθεί στο κτιριακό συγκρότημα Βιόπολις στο Μεζούρλο, Λάρισα από 22-25 Νοεμβρίου 2018 , περιέχει ενδιαφέροντα θέματα:  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ρύπανση Ατμόσφαιρας, Νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές, Επιπτώσεις στην υγεία από καύσεις απορριμμάτων, Εμβόλια κλπ.  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν διακεκριμένοι έλληνες και ξένοι ομιλητές.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ