9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: “Ο Ογκολογικός Ασθενής στην καθ΄ημέρα πράξη”

10-13 Οκτωβρίου  2019
Ξενοδοχείο Hinitsa Bay, Χινίτσα

Οργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Ογκων   

Σε συνεργασία
Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Πληροφορίες

Go Live