ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 2018

Προκειμένου να ενημερωθείτε για την ασφαλιστική σας ικανότητα για το 2018 συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είτε μέσω:
1. www.efka.gov.gr – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ – Ασφαλιστική Ικανότητα με την χρήση των κωδικών του TAXIS και γνώση του ΑΜΚΑ.
2. www.efka.gov.gr – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ-ΕΤΑΑ – πρώην ΤΣΑΥ με την χρήση των κωδικών σας για σύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πρώην ΤΣΑΥ.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε πρόβλημα ή δεν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά η ασφαλιστική σας ικανότητα για το 2018 μέχρι σήμερα, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (πρώην Τομέων Υγειονομικών ΕΤΑΑ), είτε τηλεφωνικά , είτε ηλεκτρονικά μέσω στα email tsay-portal@tsay.grparoxon.health.attikis@efka.gov.gr, Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών Ασθένειας EFKA – ETAA asfalisi.paroxes.health.thess@efka.gov.gr, είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την σχετική αίτηση (πατήστε εδώ) με FAX ή στην Κεντρική Υπηρεσία (2132169403), ή στην Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (2310518101)ή στα περιφερειακά τμήματα και γραφεία πρώην των Τομέων Υγειονομικών, σύμφωνα με το τόπο κατοικίας σας. 
Σας ενημερώνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να καταχωρηθεί η ασφαλιστική σας ικανότητα για το 2018, ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα «ΑΤΛΑΣ», προκειμένου να έχετε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη εσείς και τα προστατευόμενα μέλη σας, είναι η πλήρης ενημέρωση του ηλεκτρονικού σας φακέλου και συγκεκριμένα του ιστορικού απασχόλησής σας, καθώς και η πληρωμή των ασφαλιστικών σας εισφορών..
Διευκρινιστικά σας αναφέρουμε ότι η ασφαλιστική σας ικανότητα και συνεπώς η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή σας περίθαλψη για το 2017, ισχύει μέχρι 31-12-2017 και πριν την λήξη της θα πρέπει να ελέγξετε την ηλεκτρονική της καταχώρηση για το επόμενο έτος (2018), προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. 
Για την ασφαλιστική ικανότητα συζύγων που έχουν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να αποστείλετε το κοινό εκκαθαριστικό ή Ε1, του φορολογικού έτους 2016 πριν την λήξη του έτους προκειμένου, μετά από τον σχετικό έλεγχο , να καταχωρηθεί η ασφαλιστική τους ικανότητα.
Για τα παιδιά που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους , ή το 24ο ,το 2018 ισχύουν τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική σελίδα www.tsay.gr στην διαδρομή – περίθαλψη – δικαιολογητικά για την παράταση περίθαλψης παιδιού ασφαλισμένου στον Τ.Υ.Υ. (για την πληροφορία δεν απαιτείται χρήση κωδικών).
Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση , είναι επιδοτούμενα άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, ή υπάγονται στις διατάξεις του Ν.4320/2015 για παροχές σε είδος, ακολουθούν για την διάρκεια της ασφαλιστικής τους ικανότητα τα οριζόμενα στους αντίστοιχους Νόμους και στις σχετικές ανακοινώσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα.