Γενικη Δ/νση Μεταφορων & Επικοινωνιων : υπ’ αριθμ. Δ30/A3/351841/2021 ΚΥΑ σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών με παράθεση επικαιροποιημένων υποδειγμάτων πιστοποιητικών

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (ΚΥΑ)