Εγκύκλιος 54 : Καθορισμός αρμόδιων Υγειονομικών οργάνων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (ΑΑ)_signed

 

 

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας

 

Τηλ.: 210-52.74.384, 210-5274383

Email:dioik.merimna.paroxon@efka.gov.gr

Αγίου Κωνσταντίνου 5,

104 31, Αθήνα