Ενημέρωση Ιατρών. ( Υπουργείο Μεταφορών)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡ.ΠΙΣΤΟΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛ. ΝΟΜΟΘ. ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ