ΕΟΠΥΥ:Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους

63ΧΖΟΞ7Μ-4ΨΖ_ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΟΠΥΥ 22-01-2018

 

Πηγη:http://www.eopyy.gov.gr