ΕΟΠΥΥ: Πρόσκληση σε γιατρούς – διαγνωστικά για το πρόγραμμα “Σπύρος Δοξιάδης”

Ποια είναι η τιμή αποζημίωσης για τη μαστογραφία και την κλινική εξέταση για καρκίνο του μαστού.

Πρόσκληση σε γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα για συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου “Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του μαστού” στο πλαίσιο του προγράμματος “Σπύρος Δοξιάδης”, απευθύνει ο ΕΟΠΥΥ.

Στην προκήρυξη, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αφορά τη διενέργεια προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων κατά του καρκίνου του μαστού.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δωρεάν διενέργεια προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων κατά του καρκίνου του μαστού. Στους σκοπούς της δράσης περιλαμβάνονται, επίσης, η μείωση στην πίεση στο συστήματος Υγείας, η μείωση στο κόστος θεραπείας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η
βελτίωση στην πρόσβαση στο σύστημα Υγείας σε μη προνομιούχες ομάδες του γυναικείου πληθυσμού της χώρας.

Περιλαμβάνεται, επίσης, η επέκταση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας από μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η καταγραφή και η δυνατότητα επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ώστε να καταστεί δυνατός ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η εφαρμογή πολιτικών προαγωγής της υγείας, της ευημερίας και του προσδόκιμου ζωής και επιβίωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50.476.400 ευρώ και διαρκεί έως τις 31 Μαρτίου 2023.

Η τιμή αποζημίωσης των δημοσίων και ιδιωτικών Μονάδων Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για την προληπτική διαγνωστική εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας ορίζεται σε 35 ευρώ.

Η τιμή αποζημίωσης της κλινικής εξέτασης από κατάλληλες ειδικότητες ιατρών ορίζεται σε 30 ευρώ.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

 

 

Πηγη: https://www.iatronet.gr/