Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα νοσοκομεία

Σκοπός της παρέμβασης είναι η παρακολούθηση

της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των θεραπόντων γιατρών

και η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

 

Στη διαμόρφωση συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στα δημόσια νοσοκομεία, προχωρεί το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για μία εκδοχή του συστήματος που ισχύει σήμερα στον ΕΟΠΥΥ, η οποία θα αφορά νοσηλευόμενους ασθενείς.

Κατά την εφαρμογή του νοσοκομειακού συστήματος θα εφαρμόζονται κατευθυντήριες γραμμές συνταγογράφησης, με βάση τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Οι πληροφορίες θα εντάσσονται στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.

Το κρίσιμο πρώτο βήμα για τη ανάπτυξη του, είναι η ολοκλήρωση σχετικής οικονομοτεχνικής ανάλυσης για τον τρόπο απόδοσης μιας τέτοιας ζητούμενης λειτουργικής δυνατότητας σε επίπεδο νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας αποφάσισε τη διενέργεια σχετικής μελέτης, η οποία θα κοστίσει 20.000 ευρώ (συν ΦΠΑ), ποσό που θα αντληθεί από τον προϋπολογισμό του 2018.

Ο γενικός γραμματέας Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος προτείνει την πραγματοποίησή της από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), η οποία “τρέχει” και το ανάλογο σύστημα του ΕΟΠΥΥ, και των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (ΟΠΣΥ).

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, πρόκειται στην ουσία για επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που διαχειρίζεται σήμερα η ΗΔΙΚΑ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ σε μη νοσοκομειακούς ασθενείς.

Πρωτόκολλα
Ο μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτει την έκδοση συνταγών για εσωτερικούς ασθενείς και από τους θεράποντες γιατρούς, με την αξιοποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογραφίας που θέτουν τα υποστηριζόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Θα αξιοποιηθούν οι εφαρμογές του ατομικού συνταγολογίου ασθενούς, που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων. Θα λαμβάνεται, δε, υπόψη η ιδιαιτερότητα της επιλογής της κατάλληλης δραστικής ουσίας, βάσει διαθεσιμότητας αποθέματος στο φαρμακείο του νοσοκομείου.

Η έκδοση της τελικής συνταγής θα αποδίδεται κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης από τον υπεύθυνο νοσοκομειακό φαρμακοποιό, όπως ορίζει και το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Παρακολούθηση
Η συγκεκριμένη υπηρεσία προωθείται εξαιτίας μίας σειράς από κενά που εμφανίζει σήμερα το σύστημα χορήγησης φαρμάκων στα δημόσια νοσοκομεία.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται η καταγραφή και παρακολούθηση της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των θεραπόντων γιατρών και η αδυναμία εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης που εφαρμόζονται στην κοινότητα (ΕΟΠΥΥ).

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση πραγματοποιείται σήμερα από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας (ακόμη και σε πραγματικό χρόνο) από την ΗΔΙΚΑ και τη διοίκηση του Οργανισμού.

Νοσοκομεία
Παρέχεται, επίσης, από τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων, από τα Κέντρα Υγείας και από τα Περιφερειακά Ιατρεία αυτών, αλλά αφορούν μη νοσηλευόμενους (εξωτερικούς) ασθενείς.

Έκδοση χειρόγραφων συνταγών γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και για την συνταγογράφηση φαρμάκων που δεν μπορούν να συνταγογραφηθούν ηλεκτρονικά.

Οι χειρόγραφες που υπερβαίνουν σε αξία τα 150 ευρώ ή είναι δίμηνες ή περιέχουν ψυχοτρόπα ναρκωτικά φάρμακα, χρειάζονται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.

 

Πηγη:www.iatronet.gr