Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση των αναρρωτικών αδειών εργαζομένων

ΦΕΚ 5497/ Β¨/14-12-2020

ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΘΙΕΡΏΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΆΦΗΣΗ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΏΝ ΑΔΕΙΏΝ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

 

<<ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ>>

 

φεκ    00153