Ξεκινάει το πρόγραμμα SymbIASIS 2024

Ξεκινάει το πρόγραμμα SymbIASIS 2024
με 17 νοσοκομεία και κλινικές
που θα στηρίξουν νεοφυείς επιχειρήσεις
 
Το πρωτοποριακό πρόγραμμα επιτάχυνσης SymbIASIS, που υλοποιείται από το EIT Health και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ (CeHA) και το JOIST Park, ξεκινάει τον 3ο κύκλο δράσεων του για το 2024.

 

Το SymbIASIS έρχεται να καλύψει την ανάγκη διασύνδεσης των νοσοκομείων με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις του τομέα της υγείας, ώστε και τα νοσοκομεία να εκσυγχρονιστούν και να μετασχηματιστούν ψηφιακά με μεθόδους ανοικτής καινοτομίας ή/και συμβάσεις καινοτομίας, αλλά και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να μπορέσουν να επικυρώσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις σε πραγματικό περιβάλλον με πιλοτικές ή προ-πιλοτικές δοκιμές.

 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2022 και ξεπέρασε κατά πολύ τους αρχικούς στόχους. Κατάφερε να καθιερωθεί ως ο πρώτος επιταχυντής για νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Πλέον συμμετέχουν 17 νοσοκομεία και κλινικές που θα υποστηρίξουν startups από την Ελλάδα και την Κύπρο.

 

Ο πιο σημαντικός δείκτης της επιτυχίας του SymbIASIS για το 2023 είναι η επίτευξη 12 συνεργασιών μεταξύ νοσοκομείων και startups. Εξ αυτών, 5 αφορούν νέα πιλοτικά έργα μέσα στα νοσοκομεία, 4 αποτελούν νέες επιχειρηματικές συνεργασίες, και 3 συνεργασίες αφορούν τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα ή διαγωνισμούς.

 

Για το 2024, καλούμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα νοσοκομεία / μονάδες υγείας που το επιθυμούν, να ενταχθούν στο SymbIASIS. Αναλυτικά:

 

Για τα νοσοκομεία/μονάδες υγείας που επιθυμούν να ενταχθούν στο SymbIASIS

 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για να δηλώσετε επιθυμία ένταξης στο πρόγραμμα SymbIASIS. Τα νοσοκομεία/μονάδες υγείας που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις του κλάδου της ψηφιακής υγείας με σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις μεθόδους και τις διαδικασίες τους.

 

Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων κύκλων του προγράμματος, το SymbIASIS 2024 θα συνδυάσει καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και νοσοκομεία, αντιστοιχίζοντας τον τεχνολογικό τομέα και την ωριμότητα κάθε λύσης με λειτουργικά προβλήματα εντός των νοσοκομείων/ κλινικών. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να προσδιορίσει την εξειδίκευση και τις ανάγκες των νοσοκομείων για καινοτόμες λύσεις προκειμένου να συνδεθούν με μια επιλεγμένη startup.

 

Για τις startups που επιθυμούν να ενταχθούν στο SymbIASIS

 

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για να δηλώσετε επιθυμία ένταξης στο πρόγραμμα SymbIASIS. Η προτεινόμενη λύση σας θα πρέπει να βρίσκεται στη φάση της «απόδειξης της ορθότητας της ιδέας» / Proof of Concept, σύμφωνα με το μοντέλο του CIMIT.

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα αντιστοιχηθούν οι λύσεις των επιλεγμένων επιχειρήσεων με τις ανάγκες και την εξειδίκευση των νοσοκομείων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών, ενώ θα διεξαχθούν εξειδικευμένα σεμινάρια για ανταλλαγή γνώσης και εκπαιδευτικά εργαστήρια.

 

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την ωριμότητά τους και τον βαθμό στον οποίο ταιριάζουν με τις ανάγκες των νοσοκομείων. Θα τηρηθεί διαδικασία προτεραιότητας μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις στο πρόγραμμα. Συνολικά, και για το 3ο έτος της λειτουργίας του προγράμματος θα προστεθούν περίπου 15 ακόμα νεοφυείς επιχειρήσεις, στις ήδη υπάρχουσες 50 startups του δεύτερου έτους, οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες του προγράμματος και έχουν δικαίωμα επικαιροποίησης της συμμετοχής τους, συμπληρώνοντας το ίδιο ερωτηματολόγιο.

 

Προθεσμία για την υποβολή των ερωτηματολογίων:
έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

 
 
Ερωτηματολόγιο για μονάδες υγείας
 
 
Ερωτηματολόγιο για startups
 
 
Μάθετε περισσότερα
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, τηλ. 2102204913, [email protected]Μαγδαληνή Χάρδα, 2102204921, [email protected] και Μάριο Ροΐδη 2102204924 [email protected].