Οδηγίες για ληξιπρόθεσμα ΤΣΑΥ- Προσθήκη iban

Από την ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ, συνδεθείτε με τους κωδικούς σας.
Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΣΑΥ
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες –> ηλεκτρονικός φάκελος
–> ανανέωση ηλεκτρονικού φακέλου –> έναρξη αιτήματος επικαιροποίησης
–> έλεγχος όλων των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου
–> προχωρήστε πιο κάτω στη σελίδα και βρείτε “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ “
–> επεξεργασία
–> προσθήκη –> είδος –> επιλογή από μενού της λέξης IBAN
–> συμπλήρωση του ΙΒΑΝ στη θέση αριθμός –> προσωρινή αποθήκευση
Αφού υποβάλλετε το αίτημά σας, θα πρέπει να αποστείλετε το συντομότερο δυνατό τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εάν απαιτείται), πρωτότυπα ή αντίγραφα (όπως απαιτείται κατά περίπτωση), είτε στην Κεντρική Υπηρεσία είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία. Η υπηρεσία μας ΔΕΝ θα προχωρά σε επεξεργασία του αιτήματός σας, εάν προηγουμένως δεν έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.