ΟΠΕΚΑ: Οδηγίες για τον ηλεκτρονικό εισηγητικό φάκελο αναπηρίας

Οδηγίες προς τους αναπήρους και τους γιατρούς για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εισηγητικού φακέλου αναπηρίας προς τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) εξέδωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών επιδομάτων στα άτομα με αναπηρία.

Ο εισηγητικός φάκελος συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά από το θεράποντά γιατρό, μέσω νέας ειδικής εφαρμογής στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. (https://www.e-prescription.gr/wp-content/themes/e-syntagografisi/files/erdv_manual_doctors_KEPA.pdf).

Με την ηλεκτρονική διαδικασία:

Δεν επιβαρύνεται ο ανάπηρος με την καταβολή του παραβόλου των 46,14 ευρώ της εξέτασής του από τα ΚΕΠΑ.

Δεν απαιτείται η επικύρωση του γνησίου υπογραφής του θεράποντος γιατρού.

Ο γιατρός, με βάση τον ΑΜΚΑ του αιτούντος, θα βρει προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα στοιχεία του.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2131519-222?201?297.

Επισυνάπτονται οι σχετικές οδηγίες. Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής έχει εκδώσει και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ). Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν το εγχειρίδιο και όλο το ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr.

Από την πλευρά της, η ΗΔΙΚΑ ανακοίνωσε τα εξής: «Από 1/3/2018, ξεκίνησε στην Περιφέρεια Αττικής νέα πιλοτική διαδικασία αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής για τα άτομα με αναπηρία που διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για μία μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας, αλλάζει και απλουστεύει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με αναπηρία μπορούσαν να πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε προνοιακά επιδόματα ή και άλλες παροχές και απαλλαγές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

Ιδιαίτερα κρίσιμος σε όλο αυτό το εγχείρημα είναι ο ρόλος του θεράποντος ιατρού, ο οποίος έχει την ευθύνη εισαγωγής ιατρικών δεδομένων στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς και την ηλεκτρονική διαβίβασή του στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) των ΚΕΠΑ.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο θεράπων ιατρός σε περίπτωση ατόμου που διαμένει στην Αττική, περιγράφεται, ως εξής: O ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων Κοινότητας των δήμων της Αττικής και της κεντρικής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ, οπότε και δημιουργείται στη πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ φάκελος αναπηρίας, αποδίδεται στον αιτούντα κωδικός εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ και αυτός παραπέμπεται στο θεράποντα γιατρό της κύριας πάθησης.

Στη συνέχεια, όταν ο ασθενής επισκέπτεται τον ιατρό, ο θεράπων ιατρός, αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία ιατρικών εξετάσεων, θα πρέπει να ενημερώσει τον ηλεκτρονικό (και όχι τον έντυπο) γενικό εισηγητικό φάκελο για την κύρια πάθηση του ασθενούς μέσα από το νέο σύστημα και την εφαρμογή που παρέχεται σε όλους τους γιατρούς που έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και του ιατρικού φακέλου της Α΄ βάθμιας.

Αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση που διαπιστωθεί και συνυπάρχουσα πάθηση, όπου οι ιατροί αντίστοιχων ειδικοτήτων θα πρέπει να ενημερώσουν τους ηλεκτρονικούς ειδικούς εισηγητικούς φακέλους.

Τέλος, ο θεράπων ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί το γενικό εισηγητικό φάκελο, ο οποίος διαβιβάζεται, μαζί με τους ειδικούς εισηγητικούς φακέλους, αυτόματα στο ΟΠΣ των ΚΕΠΑ για τον προσδιορισμό ημερομηνίας εξέτασης του ασθενούς από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. Ο ορισμός για την ημέρα και την ώρα εξέτασης του ατόμου με αναπηρία από την Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ θα γίνεται, επίσης, ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ των ΚΕΠΑ.

Από την ανωτέρω διαδικασία, σημαντικά είναι τα οφέλη τόσο για τα άτομα με αναπηρίες, τα οποία αποφεύγουν την ταλαιπωρία των πολλαπλών μετακινήσεων και δεν χρειάζεται πλέον να μεταφέρουν έντυπα και να προκαταθέτουν τα έγγραφα στα ΚΕΠΑ, όσο και για τις επιτροπές ΚΕΠΑ, καθώς οι εισηγητικοί φάκελοι θα είναι άμεσα διαθέσιμοι και για τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι θα έχουν αντίγραφο των εισηγητικών φακέλων που έχουν συντάξει ενσωματωμένο στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς, στον οποίο, τελικά, θα επιστρέψει και θα καταχωρηθεί και το αποτέλεσμα της διαδικασίας πιστοποίησης από τα ΚΕΠΑ και τον ΟΠΕΚΑ.

Η συμβολή των ιατρών στην επιτυχή εφαρμογή της νέας μεταρρύθμισης για την απονομή επιδομάτων σε άτομα με αναπηρίες είναι ιδιαίτερης σημασίας και προσδοκούμε στο υψηλό αίσθημα ευθύνης και την κοινωνική ευαισθησία των ιατρών, προκειμένου να γίνουν αρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια και να συνεχίσουμε την εποικοδομητική συνεργασία για την από κοινού υλοποίηση του εγχειρήματος. Η σχετική εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο http://www.idika.gr/files/anakoinwseis/Egkyklios_gia_giatrous.pdf και οι αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής στο https://www.e-prescription.gr/wpcontent/themes/e-syntagografisi/files/erdv_manual_doctors_KEPA.pdf» επισημαίνει η ΗΔΙΚΑ.

 

Πηγη:https://www.ygeianet.gr