Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Κατάρτισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων TRANSiTION : πιστοποίηση στις ψηφιακές δεξιότητες κλινικών και μη κλινικών επαγγελματιών (health managers) στον τομέα της υγείας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το χρηματοδοτούμενο από την  Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα TRANSiTION (ID: 101101261) αποσκοπεί στην πιστοποίηση στις ψηφιακές δεξιότητες κλινικών και μη κλινικών επαγγελματιών (health managers) στον τομέα της υγείας.

Στόχος είναι να εφοδιάσει τους επαγγελματίες με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις υπάρχουσες ψηφιακές τεχνολογίες και να υιοθετήσουν τις νέες, οδηγώντας σε πιο αποτελεσματικά, οικονομικά αποδοτικά και με επίκεντρο τον ασθενή, μοντέλα παροχής φροντίδας υγείας.

Η πιστοποίηση των επαγγελματιών, όπως προσφέρεται από το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα, θα είναι προαπαιτούμενο κατά τη δημιουργία των Comprehensive Cancer Centers στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Europe’s Beating Cancer Plan.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και η Ελλάδα είναι στους κύριους εταίρους του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις απαιτήσεις και τη δήλωση συμμετοχής θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.

Παρακαλούμε όπως το προωθήσετε στα μέλη σας και σε συναδέλφους που μπορεί να ενδιαφέρονται.

 

Εκ μέρους της ομάδας εργασίας,

 

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Πρωτόγηρος

Ερευνητικός Συνεργάτης TRANSiTION

 

Invitation letter_ToT_TRANSiTION

Invitation letter_HCP and NCP_TRANSiTION

 

 

..