ΦΕΚ 1373/22-4-2019 τΒ΄ – Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, τίτλου ιατρικής ειδικότητας και πιστοποιητικών ορθής άσκησης (goodstanding) κλπ

ΦΕΚ-1373_22-4-2019-ΤΒ-Καθορισμός-δικαιολ-διαδικασίας-για-βεβαίωση-άσκησης-ιατρικού-επαγγέλματος-και-ιατρικής-ειδικότητας