Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος ..Δελτίο Τύπου: Το καταστροφικό Clawback είναι το τελευταίο χτύπημα για τους καρδιολόγους

Δυστυχώς παρά τις όποιες πληροφορίες είχαν διαρρεύσει για ελάττωση του Clawback στους υπερήχους που φτάνει το 48,38% αυτό δεν έγινε. Σε όλους τους καρδιολόγους αναρτήθηκε ένα καταστροφικό Clawback που ισοδυναμεί με δήμευση του Ιατρείου τους. Όπως φαίνεται είναι προσφιλές σύστημα των υπευθύνων του Υπουργείου που προΐσταται του ΕΟΠΥΥ και παίρνει τις τελικές αποφάσεις να διαρρέει υποσχέσεις που δεν εκπληρώνονται. Η Ένωσή μας δε προτίθεται πλέον να συμμετέχει σε παραπλανητικές συζητήσεις που στόχο έχουν τον αποπροσανατολισμό.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν ηχηρή απάντηση στους υπεύθυνους της καταστροφής τους.
ΟΧΙ σε προσχηματικούς διαλόγους, κατάργηση του καταστροφικού Clawback , συμβάσεις συλλογικές κατά πράξη και περίπτωση με αξιοπρεπείς αμοιβές.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος