Ένωση καρδιολόγων: Ζητούμε άμεση απάντηση για την λειτουργία των ιατρείων συμβεβλημένων Ιατρών και απόσυρση της Υπουργικής απόφασης του συστήματος παραπομπών

ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Χαρ.Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210-9924980-9959181
Fax: 210-9916854
Αθήνα 20/4/2018
Προς: 1. Υπουργό Υγείας κ.Ξανθό Ανδρέα
2. ΕΟΠΥΥ κ. Προέδρου κ.Μπερσίμη Σωτήριου
ΘΕΜΑ : Ζητούμε άμεση απάντηση για την λειτουργία των ιατρείων συμβεβλημένων Ιατρών και απόσυρση της Υπουργικής απόφασης του συστήματος παραπομπών
Αξιότιμε κ. Υπουργέ και κ. Πρόεδρε του ΕΟΠΥΥ,
Με την Υπ’ αριθμ. Πρωτ Γ1α/Γ.Π. οικ 29106 (13/4/2018) Υπουργική απόφαση τέθηκε σύστημα παραπομπών (gatekeeping) προς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ειδικούς ιατρούς από τους οικογενειακούς ιατρούς.
Η Ένωση μας από μακρού έχει ταχθεί εναντίον κάθε μορφής gatekeeping, διότι ως αναχρονιστικό σύστημα το οποίο όπου έχει εφαρμοστεί εγκαταλείπεται, μόνο προβλήματα θα φέρει στη χώρα μας που αφθονούν οι ειδικοί ιατροί οι οποίοι γίνονται ανάρπαστοι από τις άλλες χώρες.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινικοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (ΠΟΣΚΕ) μέλος της οποίας είναι και η ένωση μας (ΕΕΚΕ) σας έχει αποστείλει 2 επιστολές με τις οποίες αφ’ ενός μεν εκφράζονται οι διαμαρτυρίες και αντιρρήσεις της για την εφαρμογή της ΥΑ, αφετέρου θέτει 2 σαφή ερωτήματα για τα οποία ζητά άμεσα απάντηση, πλην όμως μετά παρέλευση τριημέρου ουδεμία απάντηση έχει λάβει.
Δεδομένου ότι η σύγχυση που επικρατεί στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς για την λειτουργία των ιατρείων τους είναι μέγιστη, η δε ταλαιπωρία των ασθενών επίσης μεγάλη, ζητάμε επιτακτική απάντηση στα 2 ερωτήματα που έχουν τεθεί
α) Μετά και την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της 13/4/2018 συνεχίζει να ισχύει το καθεστώς των 200 επισκέψεων ανά ιατρό με δικαίωμα ελεύθερης επιλογής 1ατρού από τον ασθενή και προγραμματισμού της επίσκεψης από τον ιατρό, χωρίς την διαμεσολάβηση παραπεμπτικού από τον οικογενειακό ιατρό;
β ) Όποιες επισκέψεις εκτελεστούν από τους συμβεβλημένους ιατρούς – μέλη μας μετά και την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της 13/4/2018 θα αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ στο ακέραιο ;
Το Δελτίο τύπου που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο στις 16/4/2018 δεν κατοχυρώνει τους Ιατρούς αφού μία Υπουργική απόφαση αλλάζει με αντίστοιχη.
Θεωρούμε ότι η μη αποζημίωση των επισκέψεων που έχουν εκτελεστεί μετά τις 13/4/2018 θα είναι πολιτικά και ηθικά απαράδεκτο και θα δημιουργήσει προβλήματα νομικών διεκδικήσεων εκ μέρους των συμβεβλημένων ιατρών
Κατόπιν τούτου ζητάμε άμεση διευκρίνιση και απάντηση επί των 2 ανωτέρω ερωτήσεων για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΠΦΥ και απόσυρση της Υπουργικής απόφασης του συστήματος παραπομπών.
Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας
Φ.Ν.Πατσουράκος        Δημόπουλος Βασίλειος
Πηγη:http://medispin.blogspot.gr