Ένωση Καρδιολόγων: Θεώρηση κάρτας Υγείας Αθλητή

Χαρ.Τρικούπη 12 & Καρνεάδου 1 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210-9924980-9959181
Fax: 210-9916854
Αθήνα 30/8/2018
Προς : Αθλητικές Ομοσπονδίες
ΘΕΜΑ: Θεώρηση κάρτας Υγείας Αθλητή
Αξιότιμοι κύριοι –ες,
Με τον νόμο 4479/2017 ΦΕΚ 94/29-6-2017 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Στο άρθρο 16 §2 ορίζεται ότι η κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από Ιατρούς που κατέχουν την καρδιολογική ειδικότητα
Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.
Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας
Φ.Ν. Πατσουράκος    Δημόπουλος Βασίλειος

 

Πηγη:http://medispin.blogspot.com