Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ

2/07/2018
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σε συνέχεια της από 15/6/2018 ανακοίνωσης του Οργανισμού αναφορικά με τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων για την παροχή ιατρικής περίθαλψης και προκειμένου να επιτευχθεί στα πλαίσια εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα παροχής υπηρεσιών από τους Οικογενειακούς ιατρούς τόσο για τους ιατρούς αλλά και για τους δικαιούχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ, ενημερώνουμε τους συμβεβλημένους ιατρούς ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής, ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις παροχής ιατρικής περίθαλψης θα λήξουν στις 31/07/2018.
Επίσης, πληροφορούμε τους ιατρούς των ανωτέρω ειδικοτήτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο των συμβεβλημένων Οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ για παροχή υπηρεσιών στα ιδιωτικά τους ιατρεία, ότι έχει ενεργοποιηθεί η σχετική πλατφόρμα στο http://familydoctors.eopyy.gov.gr όπου μπορούν να δουν και τις σχετικές λεπτομέρειες της ανοιχτής πρόσκλησης του Οργανισμού.
Ο Αντιπρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Πηγη:http://medispin.blogspot.com