“Αποστολή Κατευθυντήριων Οδηγιών για τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα”

Κατευθυντήριες για ΣΜΝ Σεπτέμβριος 2022 PDF

ΕΞΕ – ΚΠ – 21244 – 2022 – «Αποστολή Κατευθυντήριων Οδηγιών για τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα» – Έκδοση 1

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 14032