Απόφαση ΠΙΣ 903

Χορήγηση Αιγίδας σε Συνέδρια

Διενέργεια εξετάσεων Ειδικότητας

Συμπληρωματικη εγκύκλιος καθορισμού ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης προγραμμάτων, ιατρικών εξετάσεων κλπ σε επίπεδο ΠΦΥ

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 903