ΑΠ ΠΙΣ 12174 Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο Forum Υγείας του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία και Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ), με θέμα: Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας»

Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα του Υπουργείου Υγείας, Γραφείο Ενημέρωσης & Επικοινωνίας,

1) αριθμ.πρωτ.1476/22.3.2022, (ΑΠ ΠΙΣ: 12172/23.3.2022) με θέμα: Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ), με θέμα: Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας» &

2) Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο Forum Υγείας του Ελληνογαλλικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία – Ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία» αριθμ.πρωτ. 13459/22.3.2022, (ΑΠ ΠΙΣ: 12173/23.3.2022)

 

Ψ78Φ465ΦΥΟ-Ρ0Κ

67Τ4465ΦΥΟ-Ο1Λ