Αύξηση του παρεχόμενου χρόνου εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών στην ειδικότητα της Παιδιατρικής στην Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν.Αιτωλ/νίας

Αύξηση του παρεχόμενου χρόνου εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών στην ειδικότητα της Παιδιατρικής

 

 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με συνημμένη Υπουργική Απόφαση αναφορικά με την αύξηση του παρεχόμενου χρόνου εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών στην ειδικότητα της Παιδιατρικής στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝ Αιτωλ/νίας  – ΝΜ Αγρινίου κατά ένα (1) έτος, δηλαδή από (1) έτος σε (2) έτη άσκησης.

ΑΠ.590_18-04-2024-ΠΔΕ-ΔΝΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΑΣ-ΥΓΕΙΑΣ-ΑΥΞΗΣΗ-ΧΡΟΝΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΣΕ-2-ΕΤΗ-ΣΤΗΝ-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ-ΣΤΟ-ΓΝ-ΑΙΤΝΙΑΣ-ΝΜ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

 

..