Α.Π. ΠΙΣ για εγκύκλιο Υπουργείου Εργασίας 12909/24-6-2022) (Α.Π. ΠΙΣ για έγγραφο Υπουργείου Υγείας 12910/24-6-2022)

Σας αποστέλλουμε τα επισυναπτόμενα έγγραφα για ενημέρωση των μελών ευθύνης του Συλλόγου σας.

(Α.Π. ΠΙΣ για εγκύκλιο Υπουργείου Εργασίας 12909/24-6-2022)

(Α.Π. ΠΙΣ για έγγραφο Υπουργείου Υγείας 12910/24-6-2022)

 

12910_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_ΥΓΕΙΑΣ_34174_ΚΑΥΣΩΝΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ_ΨΚΘ046ΜΤΛΚ-ΠΜΩ_15.06.2022

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

www.pis.gr