Δελτίο τύπου για την λειτουργία νέων ΤΟΜΥ & Τοπικών Μονάδων Υγείας στην 5η ΥΠΕ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

   

Λάρισα 13-3-2019

 

Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Μεζούρλο

41110, Λάρισα

   
Διεύθυνση: Γραφείο Διοικητή
Τηλέφωνο: 2413500850
FAX: 2410-234131
E-mail: secr@dypethessaly.gr

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΝΕΩΝ ΤΟΜΥ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 5η ΥΠΕ

 

Η διοίκηση της 5ης ΥΠε Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας τριών (3) νέων Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), στην Αγχίαλο Βόλου, στην Ιωλκό Βόλου και στην πόλη των Τρικάλων.  Η σύσταση αυτών των ΤΟΜΥ σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του έργου για το νομό Μαγνησίας (ήδη βρίσκονται σε λειτουργία 4 ΤΟΜΥ, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό) και την λειτουργία τουλάχιστον μιας ΤΟΜΥ σε κάθε νομό (Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Μαγνησία).

Στο πλαίσιο της οργάνωσης των Δημόσιων Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ, όπως προβλέπεται με το νόμο 4486/2017 και ανεξάρτητα του προγράμματος των ΤΟΜΥ, η διοίκηση της 5ης ΥΠε έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες σύστασης Τοπικών Μονάδων Υγείας σε ήδη υπάρχουσες δομές ΠΦΥ (Περιφερειακά Ιατρεία κ.ά.) που εδράζονται στα μεγάλα αστικά και μη κέντρα της Περιφέρειας. Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας θα αξιοποιούν  ανθρώπινο δυναμικό που ήδη απασχολείται στο δημόσιο σύστημα ΠΦΥ και θα έχουν ως σκοπό την συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, την προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών, την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας, την αναγνώριση και ανίχνευση ψυχικών παθήσεων και την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, των σχολικών μονάδων και γενικά της κοινότητας.

Η σύστασή τους, από κοινού με την λειτουργία των ΤΟΜΥ, θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και θα δημιουργήσει τις συνθήκες που απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία των δομών, στη βάση του εγγεγραμμένου πληθυσμού αναφοράς,  της  οικογενειακής ιατρικής και της οργανωμένης πρόληψης και αγωγής υγείας. Με αυτό τον τρόπο γίνεται πράξη η μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών ΠΦΥ, όπως προβλέπεται από την στρατηγική του Υπουργείου Υγείας.