Δελτίο τύπου ΕΕΛΚΕ: Διάθεση κονδυλίων για ελάττωση του Clawback 2018 και μη παρακράτηση Clawback τον Αύγουστο 2018

Προς: Υπουργό Υγείας
κ. Ξανθό Ανδρέα

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
κ. Πολάκη Παύλο

Κοιν.: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
κ. Μπερσίμη Σωτήριο

Αθήνα 18/10/2018

ΘΕΜΑ: Διάθεση κονδυλίων για ελάττωση του Clawback 2018 και μη παρακράτηση Clawback τον Αύγουστο 2018

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως πληροφορούμαστε το Clawback του 2018 θα είναι πάλι σε υψηλά επίπεδα και ιδίως για τους υπερήχους, που είναι η βασική εξέταση που διενεργείται από τους καρδιολόγους, θα είναι πάνω από 40%.
Αυτό φυσικά θα σημαίνει πλέον την οριστική καταστροφή των Καρδιολόγων αλλά φυσικά και άλλων ειδικοτήτων που διενεργούν αντίστοιχες πράξεις αφού αυτό θα προστεθεί στο ήδη υπάρχον και παρακρατούμενο Clawback των προηγούμενων ετών.

Κατόπιν τούτων ζητούμε την οικονομική ενίσχυση των κωδικών των υπερήχων αλλά ενδεχομένως και άλλων κωδικών που έχουν υψηλό Clawback ,αναλογικά με το ύψος του Clawback.
Μία πρόταση η οποία είναι μέσα στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ είναι να διατεθούν σε αυτούς τους κωδικούς τα ποσά που δεν έχουν διατεθεί στους οικογενειακούς ιατρούς, αφού από τους 2800 που έπρεπε να συμβληθούν αυτήν την στιγμή δεν υπάρχουν πάνω από 500.

Με δεδομένο ότι από 1/8/2018 έχουν καταργηθεί οι συμβάσεις των Παθολόγων, Γενικών Ιατρών και Παιδιάτρων είναι κατανοητό ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσό που εκτιμάται ότι είναι πάνω από 20.000.000 ευρώ που μπορεί να διατεθεί χωρίς καμία υπέρβαση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και φυσικά ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα αδιάθετα από άλλους κωδικούς χρήματα.

Προτείνουμε επίσης το Clawback παρελθόντων ετών που κρατείται από τον ΕΟΠΥΥ να μην παρακρατηθεί από τις δαπάνες του Αυγούστου, δεδομένου ότι είναι μικρές σε ύψος. Αν δεν συμβεί αυτό είναι ορατός ο κίνδυνος τα εργαστήρια, κλινικοεργαστηριακά ιατρεία και πολυιατρεϊα να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους τον μήνα που θα πληρωθεί ο Αύγουστος που πιθανόν θα είναι ο Νοέμβριος.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε όπως εξετάσετε τις προτάσεις μας για να μην έχουν δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις τα μέλη μας που δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν οικονομικά.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Φ.Ν. Πατσουράκος Δημόπουλος Βασίλειος