Δελτίο Τύπου ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 34 Τ.Κ. 10431, ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103845732

Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: [email protected]

 

 

Αθήνα, 30-3-2018

ΑΠ 529

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εγκύκλιος Γ1α/Γ.Π.οι.22823 της 16/03/2018 του Αν. Γεν. Γραμματέα Στ. Βαρδαρού, σύμφωνα με την οποία, οι γιατροί Γενικής Ιατρικής, Παθολόγοι και Παιδίατροι, που υπηρετούν στα ΚΥ, εφεξής γίνονται Οικογενειακοί Γιατροί,
θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην λειτουργία των Κ.Υ.

Οι ήδη υπολειτουργούσες Μονάδες Υγείας με την αλλαγή αντικειμένου εργασίας των γιατρών Γεν. Ιατρικής, Παθολόγων και Παιδιάτρων που τις στελεχώνουν, θα απαξιωθούν ακόμα περισσότερο.

Επιπλέον τονίζουμε ότι δεν είναι νόμιμο να υποχρεώνονται οι γιατροί να αλλάζουν το αντικείμενο εργασίας τους χωρίς τη συναίνεσή τους.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να αποσύρει την εγκύκλιο.

Η Ομοσπονδία δηλώνει την αντίθεσή της σε αυτές τια αυθαίρετες ενέργειες και θα προσφέρει πλήρη νομική κάλυψη στους συναδέλφους που τυχόν θα εξαναγκαστούν να εργαστούν σαν οικογενειακοί γιατροί στις ΤΟΜΥ.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ(ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ- ΠΕΔΥ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΨΥΧΑΡΗΣ                                Γ. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ