ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 34 Τ.Κ. 10431ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: [email protected]

Αθήνα 5/1/2018
ΑΠ 495

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάδελφοι,
Στις 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας με τον υπουργό υγείας και με τον ειδικό γενικό γραμματέα. Θέσαμε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ΠΦΥ και τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των μελών μας.
Καταστήσαμε και καθιστούμε για άλλη μια φορά, με σαφήνεια τα εξής:
1. Την με κάθε τρόπο αναβάθμιση των κέντρων υγείας.
2. Την άμεση πληρωμή των απλήρωτων γιατρών.
3. Την άμεση υλοποίηση όλων των δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν επαναπρόσληψη απολυμένων ιατρών.

Ειδικότερα:
Προκήρυξη όλων των θέσεων για τα ΚΥ, που έχει προγραμματίσει, από το έτος 2017, το υπουργείο. Οι όποιες καθυστερήσεις , μόνο πλήγμα επιφέρουν στο δημόσιο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας. Οι ανάγκες μεγαλώνουν ειδικότερα μετά τη συνταξιοδότηση συναδέλφων. Σε πολλά ΚΥ λείπουν βασικές ιατρικές ειδικότητες. Απαιτείται σχεδιασμός με κριτήρια τις ανάγκες ανά κέντρο υγείας και περιοχή.
Αναβάθμιση του εργαστηριακού τομέα, με αγορά νέου τεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων. Στελέχωση των εργαστηρίων με προσωπικό. Είναι ο μόνος τρόπος να είναι ανταγωνιστικό ένα δημόσιο σύστημα απέναντι στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων.
Θεσμοθέτηση των 15λεπτων ραντεβού, ως ελάχιστου χρόνου ανάλογα με την ειδικότητα και την διενέργεια ιατρικών πράξεων, όπως άλλωστε έχει συμφωνηθεί με το υπουργείο εδώ και 14 μήνες.
Καμία μετακίνηση ιατρικού προσωπικού εκτός των ΚΥ και μονάδων ΠΦΥ.
Ολοκλήρωση των κρίσεων όλων των ιατρών και ενιαία πολιτική από τις ΥΠΕ για όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία και την ‘ερμηνεία’ του υπάρχοντος νομικού πλαισίου.
Τακτική μισθοδοσία όλων των επικουρικών ιατρών, χωρίς εμπόδια.
Η πληρωμή του ιατρικού προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΥ με δικαστικές αποφάσεις, με ευθύνη του υπουργείου και μερικών ΥΠΕ δεν έχει επιλυθεί. Υπάρχουν απλήρωτοι πολλών ταχυτήτων-απλήρωτοι από 20 μήνες έως 4 μήνες-, που δεν έχουν ενταχθεί στην τακτική μισθοδοσία. Η υπομονή έχει εξαντληθεί. Από τα μέσα του τρέχοντος μήνα ξεκινάμε διαδικασίες συνδικαλιστικές και νομικές με προσφυγή επιπλέον σε όλα τα θεσμοθετημένα αρμόδια όργανα του κράτους για την προστασία των μελών μας.
Πληρωμή όλων των εφημεριών που γίνονται στα ΚΥ.
Την άμεση υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν επαναπρόσληψη απολυμένων ιατρών. Και εδώ θα κινηθούμε σε όλα τα επίπεδα που θα διασφαλίσουν την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Οι δικαστικές αποφάσεις είναι πάνω από το νόμο και είναι άμεσα εκτελεστέες.

Συνάδελφοι, εξαντλούμε όλα τα μέσα για την διεκδίκηση του δίκαιου αγώνα μας. Ο διάλογος είναι το πρώτο μέσο.

Η Ολομέλεια της Ομοσπονδίας σας εύχεται το 2018 να είναι έτος ευτυχισμένο, γεμάτο υγεία και δημιουργία.
Η ενότητά μας είναι η δύναμή μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών
ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ(ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ- ΠΕΔΥ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΨΥΧΑΡΗΣ Γ. ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ