Ενημέρωση σχετικά με πρόσκληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ (Ι.Ε.Π) για κατάθεση αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020 που σχετίζονται μεταξύ άλλων με θέματα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠ 1426