Επείγουσα ανακοίνωση ΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ –ΠΕΔΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ- ΑΤΤΙΚΗΣ)
Μενάνδρου 34, Αθήνα ΤΚ 104 31. Τηλ.: 210-5239243
Αθήνα, 06/8/2018
Αρ. Πρωτ. 69/2018
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά το έγγραφο με αρ. πρωτ. 36087/2-8-2018, που εστάλη προς τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των Κέντρων Υγείας της 1ης ΥΠΕ, υπογεγραμμένο από την Υποδιοικήτρια κ. Χρυσάνθη Κισκήρα, περί εγγραφής πληθυσμού σε οικογενειακούς Ιατρούς των Κέντρων Υγείας και αφού προηγουμένως 19/7/2018 η Ομοσπονδία μας, είχε κοινοποιήσει Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση προς την Δ/κση της 1ης ΥΠΕ, δηλώνουμε τα εξής:
1.Οι αυθαίρετες ενέργειες της Διοίκησης δε θα περάσουν
2.Στην Εξώδικη Δήλωση που έστειλε η Ομοσπονδία ανέφερε τα εξής:.. « Σας καλούμε λοιπόν να απόσχετε από κάθε περαιτέρω προσπάθεια παραβίασης της νομιμότητας και την αποκατάσταση αυτής, όπου τυχόν αυτή έχει ήδη τρωθεί, επισημαίνοντας για τελευταία φορά την βαρύτατη (μεταξύ άλλων και ποινική) ευθύνη των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των Δ.Υ.ΠΕ.»
3.Εάν εντός της τρέχουσας εβδομάδας, δεν αποσυρθεί το απαράδεκτο έγγραφο, θα προβούμε σε ότι είχαμε κοινοποιήσει στην Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση.
Καλούμε τους γιατρούς για άλλη μια φορά, να μην υποκύψουν σε εκβιασμούς και όλοι μαζί ενωμένοι να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπειά μας. Θα ακολουθήσουν ατομικές αγωγές με τη στήριξη των συλλογικών οργάνων.
ΟΧΙ σε άλλη υποβάθμιση του θεραπευτικού μας ρόλου
ΟΧΙ στον αφανισμό των Κέντρων Υγείας
Η ΕΝΟΤΗΤΑ μας θα είναι ο μόνιμος φόβος αυτών που διαλύουν την ΠΦΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΑΣ