Ερώτημα προς Υπουργείο Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Ερώτημα προς Υπουργείο Οικονομικών

 

Η ΓΣ του ΙΣ Αιγίου που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μάρτη 2018, ζητά από τον ΠΙΣ να υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών το παρακάτω ερώτημα: Στην έκδοση του 2015 των ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) στο άρθρο 12 σχετικά με Λιανική πώληση-Α.Π.Υ.   και στην παράγραφο 62 με τίτλο Συνταγογραφία ιατρών χωρίς αμοιβή, σελίδα 713, αναφέρεται ότι: Η υποχρέωση έκδοσης απόδειξης και σε δωρεάν υπηρεσίες που υπήρχε με τον ΚΒΣ και ΚΦΑΣ για τους γιατρούς και γενικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει από 1.1.15, με τα ΕΛΠ. Άρα δεν απαιτείται έκδοση απόδειξης από τους γιατρούς όταν δεν λαμβάνουν αμοιβή. Το ερώτημα είναι αν νομιμοποιούμαστε με βάσει την ερμηνεία των ΕΛΠ σε μη έκδοση αποδείξεων σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν λαμβάνουμε αμοιβή.

 

 

( Οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ για επιβολή προστίμων σε γιατρούς, επειδή θεωρούν ανακριβείς τις ΑΠΥ που εκδίδουν δωρεάν ή με μειωμένη αμοιβή, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του ΙΣ Πάτρας-1480/6.3.18, δημιουργούν σύγχυση στους γιατρούς για το τι πρέπει να πράξουν)

 

Για το ΔΣ του ΙΣ Αιγίου

Ο Πρόεδρος                                Ο Αντιπρόεδρος

   Σ. Κοίλιας                                  Α. Βασιλόπουλος