ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ: Βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων Τομέα Υγειονομικών 2017

05/06/2018
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 2017
«Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 5/6/2018, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων Τομέα Υγειονομικών έτους 2017 για φορολογική χρήση.
Προκειμένου να λάβετε τις ανωτέρω βεβαιώσεις, παρακαλούμε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, στην διαδρομή
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2017 ΕΦΚΑ.
Εκεί συμπληρώνεται τα αναφερόμενα πεδία ταυτοποίησης ως εξής:
1. ΑΜ Συνταξιούχου: Συμπληρώνετε τα (7) πρώτα ψηφία του ΑΜ Συνταξιούχου, π.χ. 5019ΧΧΧ
2. Α.Μ.ΚΑ.Συνταξιούχου
3. Α.Φ.Μ. Συνταξιούχου
4. Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης: Συμπληρώνετε τον κωδικό που εμφανίζει το σύστημα.
5. Δεν απαιτείται ο ΑΜ ΔΙ.ΑΣ.
Στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ», μετά το κουμπί «ΕΠΙΛΟΓΗ», ακολουθεί το κουμπί «ΕΛΕΓΧΟΣ» και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ»
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εκκαθάρισης Παροχών συντάξεων στα τηλέφωνα: 2132169378, ή 314, ή 315.
Το Τμήμα Εκκαθάρισης Παροχών Συντάξεων Τομέα Υγειονομικών
Πηγή: Taxheaven