Ιατρικοί Σύλλογοι ΑΠ ΠΙΣ 10765 Παγκόσμια ημέρα διατροφής

                                                                                                                                                                    Αθήνα, 13.10.2021

Προς τους                                                                                                                                                                         ΑΠ: 10765

Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων

της Χώρας                            

 

                 

 

  

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας, & Ποιότητας Ζωής Τμήμα Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Διατροφής με ημερομηνία 12.10.2021/Δβ/οικ.62927 (ΑΠ ΠΙΣ: 10761/13.10.2021), με θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού & Διατροφής 2021»με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2021