ΙΣΑ: δελτίο τύπου για GDPR


Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με ανακοίνωσή του ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τον υποχρεωτικό ή μη διορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO).

Συμπερασματικά, ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι ένα μέσο ιδιωτικό ιατρείο δεν χρειάζεται DPO, ενώ μια μεγάλη κλινική ή νοσοκομείο χρειάζεται DPO. Για τις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες (π.χ. πολυϊατρεία ή διαγνωστικά εργαστήρια με περισσότερους ιατρούς) συνιστάται να λάβουν νομική συμβουλή καθώς κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά με βάση τα χαρακτηριστικά της.

Κατευθύνσεις σχετικές θα εκδοθούν σύντομα και για τις οποίες ο ΙΣΑ θα συνδράμει τα μέλη του και με την διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης όπου χρειάζεται. Ο κανονισμός ισχύει για όλους. Το ότι δεν χρειάζεται κάποιος DPO δεν σημαίνει ότι δεν οφείλει να εφαρμόζει τον κανονισμό, υπογραμμίζει ο ΙΣΑ.