Ο ΠΙΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των Εργαστηριακών Ιατρών για το clawback

Έχει περάσει μία δεκαετία διαρκούς υφαρπαγής των αποζημιώσεων (clawback) των συμβεβλημένων εργαστηρίων με τον ΕΟΠΥΥ.

Έχει  περάσει μία δεκαετία κατάθεσης προτάσεων για τον περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων και την αντιμετώπιση της προκλητής ζήτησης.

Έχει περάσει μία δεκαετία χωρίς την ουσιαστική εφαρμογή Πρωτοκόλλων ορθής άσκησης της Ιατρικής.

Η λογική εφαρμογής κλειστού προϋπολογισμού στην ΠΦΥ από πλευράς της Πολιτείας οφείλει να καλύπτει όχι μόνο τον ΕΟΠΥΥ, αλλά  και τους Επιστήμονες που παρέχουν έργο.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, καλύπτει απόλυτα τις επερχόμενες κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει οι περιφερειακές Ενώσεις Εργαστηριακών Ιατρών και καλεί την Πολιτεία να αναλογιστεί άμεσα την κρισιμότητα της κατάστασης.

 

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΠΙΣ-23-4-24-CLAWBACK

 

..