ΠΙΣ: Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων 2021

Αθήνα, 8.11.2021

          

 

                

   

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Γραφείο Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, με αριθμ..πρωτ.69456/5.11.2021, (ΑΠ ΠΙΣ: 10961/8.11.2021), με θέμα: «Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων 2021” , με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

 

 

Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων 2021