ΠΟΣΚΕ: Δελτίο τύπου.Σύστημα παραπομπών από Οικογενειακό Ιατρό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
(ΠΟΣΚΕ)
ΘΕΜΑ:
Σύστημα παραπομπών από Οικογενειακό Ιατρό
Σε συνέχεια της από 31/7/2018
επιστολής μας προς τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας για το σύστημα παραπομπών,
στις 1/8/2018 εξεδόθη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας στην οποία
διευκρινίζεται ότι:«Το σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς ειδικοτήτων είναι γνωστό ότι θα εφαρμοστεί σταδιακά
από 1/1/2019 αναλογικά με το επίπεδο κάλυψης του πληθυσμού από οικογενειακούς ιατρούς. Μέχρι
τότε οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να επισκέπτονται
δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
Τέλος επισημαίνεται ότι τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται
χωρίς καμιά παραπομπή, σε όλες τις Μονάδες της Πρωτοβάθμιας (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, πρώην
μονάδες ΠΕΔΥ, Περιφερειακά Ιατρεία) και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης (Νοσοκομεία)».
Ως προς την παρατήρηση βέβαια του Υπουργείου για το στρεβλό σύστημα όπως αναφέρει των 200
επισκέψεων ,γεννάται το ερώτημα αν το σύστημα που προτείνει με τον Οικογενειακό ιατρό ως
Gatekeeper και με ωράριο λειτουργίας, δεν είναι περισσότερο στρεβλό ,αφού παραδέχεται ότι μόλις το
50% των ασθενών θα εξυπηρετείται με τις 240.000 επισκέψεις (στην καλλίτερη των περιπτώσεων).
Παράλληλα παραμένει απορίας άξιο γιατί το Υπουργείο συνεχίζει να επιμένει στον αναχρονιστικό θεσμό
του αυστηρού συστήματος παραπομπών (Gatekeeping) με τον Οικογενειακό Ιατρό ως θυροφύλακα
(Gatekeeper), όταν σε όσα κράτη εφαρμόστηκε σταδιακά εγκαταλείπεται, εκτός αν πάνω από όλα είναι οι
μνημονιακές δεσμεύσεις που δεν θα γινόντουσαν αποδεκτές όπως προεκλογικά ανέφεραν οι νυν
κυβερνώντες.
Η ΠΟΣΚΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα των μελών της.