Προληπτικό πρόγραμμα καρκίνου του μαστού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΔΟΞΙΑΔΗΣ”

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση των μελών σας, τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.eopyy.gov.gr/article/88427fc4-0ad3-4fec-83f7-5b5dc6b90603  του ΕΟΠΥΥ ο οποίος περιέχει τις διαδικασίες και  πρόσκληση ενδιαφέροντος  με αποζημιώσεις πέραν του τιμολογίου του  χωρίς clawback και rebate. Αφορά ακτινολογικά εργαστήρια και χειρουργούς μαστού η γυναικολόγους.