Προς Πρόεδρο Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου – Επιστολή Προέδρου ΕΟΜ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφεροντος για σύναψη συμβάσεων έργου για 7 Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΦ ΑΠ 10546

Ψ2Ξ3465ΓΛΖ-ΨΑΩ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επτά (7) συντονιστών μεταμοσχεύσεων

σύνδεσμος

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος