Συντονιστική Επιτροπή εργαστηρίων-πολυιατρείων :Απάντηση στις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη

Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος :Οι ιατροί ζητούν καλύτερη Π.Φ.Υ. για τον ελληνικό λαό και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε δελτίο τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής εργαστηρίων-πολυιατρείων με θέμα “Απάντηση στις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη. Οι ιατροί ζητούν καλύτερη Π.Φ.Υ. για τον ελληνικό λαό και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες” προς ενημέρωσή σας

Για το δελτίο τύπου πατήστε ΕΔΩ

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας

Φ.Ν. Πατσουράκος       Δημόπουλος Βασίλειος