Τροποποίηση υπ. Απόφασης περί καθορισμού κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας

ΤΟΜΥ τροποποιηση

Πηγη:https://www.ygeianet.gr/