Υπ. Υγείας: Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλληλες για άσκηση των ιατρών

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Υπ. Υγείας-αναγνώριση νοσ. μονάδας ως κατάλληλη για άσκηση των ιατρών (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

Υπ. Υγείας-αναγνώριση νοσ. μονάδας ως κατάλληλη για άσκηση των ιατρών (ΛΕΥΚΩΣΙΑ-χειρουργική θώρακα)