Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Αθήνα, 22-11-2022

ΑΠ ΠΙΣ 14242

Για ενημέρωση των μελών του Συλλόγου

 

Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης