Άμεσα η τοποθέτηση οπλιτών γιατρών σε κέντρα υγείας

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 13 οπλιτών θητείας με πτυχίο ιατρικής που θα καλύψουν εκτάκτως κενά στην επαρχία.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η απόφαση των αναπληρωτών υπουργών άμυνας και υγείας κκ Κουβέλη και Πολάκη, για την τοποθέτηση Οπλιτών Θητείας Πτυχιούχων Ιατρικής για την κάλυψη αναγκών, σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρο Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως ακολούθως:

α. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Κάλαμου (Λευκάδας), ευθύνης Κέντρου Υγείας Βασιλικής, 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
β. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σπετσών ευθύνης Κέντρου Υγείας Κρανιδίου, 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
γ. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Κοντοβάζαινας ευθύνης Κέντρου Υγείας Τροπαίων, 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
δ. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Κάμπου Βοϊων ευθύνης Κέντρου Υγείας Νεάπολης, 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
ε. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού ευθύνης Κέντρου Υγείας Παλαιοχωρίου, 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας,
στ. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Τήλου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
ζ. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Ραπτόπουλου ευθύνης Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
η. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Στενώματος ευθύνης Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
θ. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγράφων ευθύνης Κέντρου Υγείας Δυτ. Φραγκίστας, 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας
ι. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Αεροδρομίου Καρπάθου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
ια. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
ιβ. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας
ιγ. Στο Κέντρο Υγείας Καρπάθου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ως ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των οπλιτών στις ανωτέρω θέσεις, ορίζεται η ημερομηνία παρουσίασης τους σε αυτές, ενώ το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών θητείας, στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρο Υγείας, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.

Όπως σημειώνεται ακόμη οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στις εν λόγω θέσεις, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις.

Πηγη:http://healthmag.gr