Έγγραφο του υπουργείου Υγείας για τις προσλήψεις γιατρών στο ΕΚΑΒ

Εγκύκλιο σχετικά με τις προσλήψεις γιατρών στο ΕΚΑΒ εξέδωσε το υπουργείο Υγείας και δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τα εκλεκτορικά σώματα

Σε απάντηση σχετικού εγγράφου με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας προσλήψεων κρίσεων και επιλογής ιατρών του ΕΣΥ στο ΕΚΑΒ, το υπουργείο Υγείας κάνει γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις συνιστώνται εκλεκτορικά σώματα για την πλήρωση των κενών θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. τα οποία εξακολουθούν και σήμερα να είναι αρμόδια για την διαδικασία αξιολόγησης μοριοδότησης και βαθμολόγησης των υποψηφίων για τις θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΕΚΑΒ.

Με απόφαση του υπουργείου, καθορίστηκαν τα κριτήρια επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. επομένως και για τους υποψήφιους οι οποίοι διεκδικούν θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ του Ε.Κ.Α.Β Κατόπιν των παραπάνω αρμόδιο για την κρίση και επιλογή των υποψηφίων των θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες προκηρύχθηκαν με απόφαση του ΕΚΑΒ μετά από έγκριση του Υπουργείου είναι το εκλεκτορικό σώμα που συστάθηκε το οποίο και θα ολοκληρώσει την διαδικασία κρίσης και επιλογής των συγκεκριμένων θέσεων.

Πηγη:https://www.dikaiologitika.gr/