Έκθεση για την ποιότητα υπηρεσιών υγείας

Ανησυχητικά τα συμπεράσματα

Στο πλαίσιο διετούς προγράμματος

της Παγκόσμιας Επιτροπής Υγείας, 30
ακαδημαϊκοί, ειδικοί σε θέματα υγείας
και φορείς χάραξης πολιτικών υγείας από
18 χώρες μελέτησαν πως η ποιότητα των
συστημάτων υγείας επιδρά στο προσδόκιμο
επιβίωσης και συνέταξαν έκθεση, η οποία
διαπιστώνει ότι ενώ σε πολλές χώρες
έχουν γίνει σημαντικές πρόοδοι ως προς
την πρόσβαση στις δομές υγείας, η κακή
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
προκαλεί περισσότερους θανάτους από
τη μη εύκολη πρόσβαση. Σύμφωνα
με στοιχεία που δημοσιεύονται στο
επιστημονικό έντυπο «The Lancet Public
Health», η κακής ποιότητας φροντίδα
υγείας γίνεται αιτία θανάτου περίπου πέντε
εκατομμυρίων ανθρώπων ετησίως, στις
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος χώρες.
Επιπλέον 3,6 εκατομμύρια θάνατοι κάθε
χρόνο οφείλονται στη μη πρόσβαση σε
δομές υγείας. Ο αριθμός των θανάτων
παγκοσμίως, κάθε χρόνο, από την
κακή ποιότητα φροντίδας υγείας είναι
πενταπλάσιος από αυτόν που προκαλεί
ο HIV/AIDS (ένα εκατομμύριο) και
υπερτριπλάσιος από τους θανάτους
που προκαλεί ο διαβήτης (1,4 εκατ.),
σύμφωνα με την έκθεση.

 

Πηγη:healthDaily