Έκθεση της Ε.Ε. για την πρωτοβάθμια φροντίδα – απούσα η Ελλάδα

Έκθεση για τα συστήματα υγείας και ειδικά την πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Ευρώπη δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση καταρτίστηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας.

Η συγκεκριμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ καθοδηγείται από τα κράτη μέλη και υποστηρίζεται από την Επιτροπή. Ιδρύθηκε το 2014 για να παράσχει ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή της εθνικής εμπειρίας στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης.

Πάντως, η Ελλάδα για μία ακόμη φορά έλαμψε δια της απουσίας της, καθώς δεν απάντησε στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Ας ελπίσουμε ότι θα ευοδωθούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την οικοδόμηση ενός νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας και στο μέλλον η Ελλάδα θα δώσει το παρών.

Η έκθεση αφορά τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Στόχος είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας να καθορίσουν στόχους και να μετρήσουν την πρόοδο, που σημειώνεται στην κατεύθυνση της βελτίωσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Ειδικότερα, έκθεση εξετάζει τις βασικές πτυχές των συστημάτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης με καλή απόδοση, εστιάζοντας στις βασικές λειτουργίες τους όπως η πρόσβαση, ο συντονισμός της περίθαλψης και η συνέχεια της περίθαλψης. Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η αξιολόγηση των επιδόσεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ανοίγει το δρόμο για καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία και βελτιώνει το γενικό σύστημα υγείας. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την προώθηση της αξιολόγησης των επιδόσεων πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη.

Η έκθεση επικεντρώνεται σε τρεις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την προώθηση της αξιολόγησης των επιδόσεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη:

1) η πολυπλοκότητα των πτυχών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης απόδοσης

2) δυσκολία ενσωμάτωσης των εκτιμήσεων στις πολιτικές και

3) παγίδες που συνδέονται με μια κουλτούρα αριστείας.

Για να εξασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση των επιδόσεων μεγιστοποιεί το δυναμικό της, η έκθεση συνιστά στα κράτη μέλη τα ακόλουθα 7 βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση της απόδοσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας:

  • Βελτιώστε τα συστήματα πληροφοριών πρωτοβάθμιας περίθαλψης
  • Ενσωματώστε την αξιολόγηση της απόδοσης σε διαδικασίες πολιτικής
  • Θεσμοποιήστε τα συστήματα απόδοσης
  • Διασφαλίστε τη λογοδοσία
  • Εξετάστε την εμπειρία και τις αξίες των ασθενών
  • Επωφεληθείτε από την προσαρμοστικότητα, την οποία η αξιολόγηση των επιδόσεων μπορεί να υποστηρίξει τη στιγμή της αλλαγής για την πρωτοβάθμια περίθαλψη
  • Υποστηρίξτε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στο στόχο μέσω της καλύτερης χρήσης επαγγελματικών στοιχείων.

Εύλογα γεννιέται το ερώτημα: η χώρα μας και η κυβέρνηση έχουν λάβει υπόψη τους τις συστάσεις αυτές; Αμφιβάλω αν εξετάσαμε τις εμπειρίες και τις αξίες των ασθενών…

Δείτε την έκθεση εδώ: 2018_primarycare_eg_en

 

Πηγη: