Έκτακτη σύσκεψη στον ΠΙΣ για το πρόβλημα με τις άδειες ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος ήταν το αντικείμενο έκτακτης σύσκεψης στον ΠΙΣ με τη συμμετοχή του ΙΣΑ και άλλων μεγάλων Ιατρικών Συλλόγων.

Ο Πρόεδρος Γ.Πατούλης ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ.Πατσουράκος και η προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΣΑ Ε.Παπαευαγγέλου εξέθεσαν τη θέση του ΙΣΑ για το θέμα και ζήτησαν για άλλη μια φορά ακύρωση της σχετικής διαδικασίας.

Όπως τόνισαν, ο ΙΣΑ ζητά την άμεση ανάκληση όσων αδειών ή βεβαιώσεων χορηγήθηκαν σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία εκ παραδρομής ή εκ τεχνικού σφάλματος, καθώς και την έκδοση νέων με την αρχικά ορισθείσα ημεροχρονολογία.

«Αυτό  απαιτεί η νομιμότητα, η ισότητα και η αρχής της χρηστής διοίκησης », όπως τονίζεται χαρακτηριστικά και στη σχετική για το θέμα  επιστολή που απέστειλε ο ΙΣΑ στον ΠΙΣ.

 

Πηγή: https://www.iatropedia.gr/

 

 

Αθήνα, 12/8/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Συμμετοχή του ΙΣΑ σε έκτακτη σύσκεψη στον ΠΙΣ για το πρόβλημα που έχει ανακύψει στη διαδικασία χορήγησης της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

 

Το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος ήταν το αντικείμενο έκτακτης σύσκεψης στον ΠΙΣ με τη συμμετοχή του ΙΣΑ και άλλων μεγάλων Ιατρικών Συλλόγων.

Ο Πρόεδρος Γ.Πατούλης ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ.Πατσουράκος και η προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του ΙΣΑ Ε.Παπαευαγγέλου εξέθεσαν τη θέση του ΙΣΑ για το θέμα και ζήτησαν για άλλη μια φορά ακύρωση της σχετικής διαδικασίας.

Όπως τόνισαν, ο ΙΣΑ ζητά την άμεση ανάκληση όσων αδειών ή βεβαιώσεων χορηγήθηκαν σύμφωνα με τη παραπάνω διαδικασία εκ παραδρομής ή εκ τεχνικού σφάλματος, καθώς και την έκδοση νέων με την αρχικά ορισθείσα ημεροχρονολογία.

«Αυτό  απαιτεί η νομιμότητα, η ισότητα και η αρχής της χρηστής διοίκησης », όπως τονίζεται χαρακτηριστικά και στη σχετική για το θέμα  επιστολή που απέστειλε ο ΙΣΑ στον ΠΙΣ (πατήστε εδώ)