Έμφαση στον αντιγριπικό εμβολιασμό στα νοσοκομεία από τους επαγγελματίες υγείας

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τον εμβολιασμό του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

Εκστρατεία για την αύξηση του αντιγριπικού εμβολιασμού στο προσωπικό των νοσοκομείων ξεκινά το υπουργείο Υγείας και εκτός από τις γενικές οδηγίες για την ανάγκη του εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, προχωρεί και στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα ελέγχει την πορεία του εμβολιασμού γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών εργαζομένων στα νοσοκομεία.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο για την εποχιακή γρίπη, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από λοιμώξεις κατά την εργασία και να τις μεταδώσουν στους συναδέλφους, τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. 

Η ανοσοποίηση έναντι της γρίπης του προσωπικού των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας προστατεύει όχι μόνο τους εμβολιασμένους αλλά λειτουργεί και ως φραγμός κατά της μετάδοσης της γρίπης και μάλιστα σε άτομα με αντένδειξη εμβολιασμού (π.χ. βρέφη κάτω των 6 μηνών, αλλεργικά άτομα κ.α.) ή με χαμηλή ανοσολογική απόκριση και συμβάλλει στην απρόσκοπτη διατήρηση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της εποχικής γρίπης.

Ιδιαίτερα το προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας συμπεριλαμβανομένων και των Μονάδων Νεογνών, των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, των Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων, των ειδικών Μονάδων Ανοσοκατεσταλμένων και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) οφείλει να είναι στο σύνολό του εμβολιασμένο.

Έτσι, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης των επαγγελματιών υγείας, συστήνεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας,Συντονιστική Επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με τις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, τον Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων και τη Διοίκηση των Νοσοκομείων θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί και να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα οεμβολιασμός των εργαζομένων και για τη χρονική περίοδο 2018-2019.

Η Συντονιστική Επιτροπή Εμβολιασμού Επαγγελματιών Υγείας για την εποχική γρίπη αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
1. ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΕΛΕΝΑ, Λοιμωξιολόγος, η οποία υπηρετεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ, με αναπληρωματικό μέλος την ΓΡΟΖΟΥ ΑΝΝΑ, Επισκέπτρια Υγείας, η οποία υπηρετεί στο Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». Η κ. Μαλτέζου θα είναι και η Συντονίστρια της επιτροπής.
2. ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Διευθύντρια Ιατρικής Εργασίας ΕΣΥ στο Θριάσειο Νοσοκομείο, με αναπληρωματικό μέλος την ΦΥΤΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Επιμελήτρια Ιατρικής Εργασίας ΕΣΥ στο Θριάσειο Νοσοκομείο.
3. ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ, Δερματολόγος ΠΕΔΥ 1ης ΥΠΕ, με αναπληρωματικό μέλος την ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, η οποία υπηρετεί στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
4. ΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Νοσηλευτής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», με αναπληρωματικό μέλος τον ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Νοσηλευτή Λοιμώξεων στο ΩΝΑΣΕΙΟ.
5. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας για θέματα Δημόσιας Υγείας, Δ/ντής ΠΜΣ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), με αναπληρωματικό μέλος τον ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Φαρμακοποιό-Χημικό, Ειδικό Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός της λήψης μέτρων και της διενέργειας εμβολιασμού των εργαζόμενων επαγγελματιών Υγείας, μέχρι την περάτωση της εποχικής γρίπης για τη χρονική περίοδο 2018-2019.

Πηγη:http://healthmag.gr