Έναρξη γενικής ανατιμολόγησης, μια φορά το χρόνο, απ’ το 2019

Ξεκινάει η διαδικασία για τη γενική ανατιμολόγηση από τον ΕΟΦ, η οποία πλέον θα γίνεται μία φορά το χρόνο αντί για δύο. Σύμφωνα με τη νέα φαρμακευτική νομοθεσία που έχει τεθεί σε ισχύ.

Ο ΕΟΦ ανήρτησε την προηγούμενη εβδομάδα στην ιστοσελίδα του, τον κατάλογο με τα 7.833 σκευάσματα που θα ανατιμολογηθούν. Ο κατάλογος περιέχει, όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στο δελτίο τιμών (προϊόντα μη αποζημιούμενα, προϊόντα αίματος κλπ).

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) των προϊόντων καλούνται να αποστείλουν τυχόν παρατηρήσεις τους, που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε προσθήκες ή διαγραφές προϊόντων. Υποβάλλοντας αίτημα και τα σχετικά δικαιολογητικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ, με την χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν παραλάβει. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες μεταβολής διοικητικών στοιχείων όπως διαδικασίες μετονομασίας ή αλλαγής ΚΑΚ.

Αιτήματα διαγραφής πρέπει να υποβάλλονται μόνο, στην περίπτωση που ο ΚΑΚ επιθυμεί να αποσύρει το προϊόν του από την αγορά.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος: https://services.eof.gr/myeof/

Η έναρξη υποβολής ορίζεται η Πέμπτη 21-03-2019 με ημερομηνία λήξης έως και την Παρασκευή 29-03-2019 (Τελευταία Ενημέρωση 22-03-2019).

Για την υποβολή στοιχείων/φύλλων έρευνας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από τον ΕΟΦ. Όπου με βάση τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα υπουργική απόφαση η ημερομηνία άντλησης δεδομένων από την EURIPID θα είναι αυτή της 1ης Φεβρουαρίου 2019.

Τιμολόγηση on patent – off patent

Η ανατιμολόγηση θα γίνει βάσει της νέας φαρμακευτικής νομοθεσίας, που ορίζει ότι για να λάβει τιμή για πρώτη φορά ένα φάρμακο αναφοράς στη χώρα μας πρέπει να έχει τιμολογηθεί σε τουλάχιστον σε τρία κράτη μέλη της Ευρώζώνης.

Τα on patent (εντός προστασίας πατέντας) και για τα off-patent (εκτός προστασίας πατέντας) θα τιμολογούνται βάσει τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης αντί των τριών χαμηλότερων της Ευρώπης.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος τιμολόγησης θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση της τιμής αρκετών πρωτότυπων και off patent φαρμάκων.

Συγκεκριμένα τα φάρμακα που έχουν σήμερα τιμή μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης, θα υφίστανται ετήσια μείωση τιμής κατά 10%, μέχρι η τιμή τους να φτάσει ίση με τον μέσο όρο των δύο φθηνότερων τιμών και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας (ΚΗΘ) που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Τα φάρμακα τώρα που έχουν τιμή κάτω από τη χαμηλότερη τιμή της Ευρωζώνης, θα αυξάνονται κατά 10% σε ετήσια βάση, μέχρι να φτάσουν στη χαμηλότερη τιμή της Ευρωζώνης

Τιμολόγηση γενοσήμων

Σε ότι αφορά τα γενόσημα φάρμακα, θα παίρνουν το 65% της τιμής του πρωτότυπου φαρμάκου που χάνει την πατέντα προστασίας (off patent), αντί του 50% που έπαιρναν μέχρι τώρα και σε κάθε περίπτωση η τιμή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του ΚΗΘ που αναμένεται να οριστεί με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Σε περίπτωση όμως που η τιμή ενός γενόσημου με τη νέα διαδικασία μειώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% επί της τιμής του προηγούμενου δελτίου τιμών, όλα τα γενόσημα λαμβάνουν τιμή ίση με το 75% της τιμής του αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς.

 

Πηγη:https://www.healthpharma.gr